Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
7. Doprava a spoje

33Železniční doprava a spoje - žádost o otevření čekárny - pozemky pro rozšíření drážního tělesa - žádost o zřízení účastnické telefonické stanice pro MNV 1956-1957karton4