Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
8. Zemědělství
a) Organizace zemědělských závodů

34Státní statek - soupis pozemků a budov 1959karton4
35JZD - Členové JZD (seznamy, vyúčtování s odcházejícími a vyloučenými družstevníky) - plány práce a kontroly v podniku1955-1959karton4