Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
8. Zemědělství
b) Zemědělská výroba

36Zemědělská výroba - obecní přehled o počtu osob pracujících v zemědělství včetně mládeže - soupisy hospodářského zvířectva - přehledy o plochách osevu a stavu ovocných stromů - plány výroby - plnění dodávkových úkolů 1955-1959karton4