Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
8. Zemědělství
c) Zemědělská půda

37Evidence zemědělské půdy - změny - vyúčtování národní správy na usedlostech1955-1959karton4