Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
8. Zemědělství

a) Organizace zemědělských závodů
b) Zemědělská výroba
c) Zemědělská půda