Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
9. Lesní hospodářství

38Les - odevzdání konfiskovaných lesů do vlastnictví obce - administrativní dohoda o převodu lesních parcel - výměr o těžbě dříví 1948-1959karton4