Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
C. ÚČETNÍ MATERIÁL
a) Účetní knihy

40Hlavní účetní kniha 1949úřední kniha
41Kniha příjmů1956úřední kniha
42Kniha příjmů1957úřední kniha
43Kniha příjmů1958úřední kniha
44Kniha příjmů1959úřední kniha
45Kniha příjmů1960úřední kniha
46Kniha výdajů1955úřední kniha
47Kniha výdajů1956úřední kniha
48Kniha výdajů1957úřední kniha
49Kniha výdajů1958úřední kniha
50Kniha výdajů1959úřední kniha
51Pokladní kniha(1943)1945-1947úřední kniha
52Pokladní kniha1948-1949úřední kniha
53Pokladní kniha1955úřední kniha
54Pokladní kniha1960úřední kniha