Archiv uložení:Státní okresní archiv Jeseník
Název fondu:Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
Datace:(1943) 1945-1960
Zpracovatel:Jarmila Syptáková,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Jeseník
Značka:
NAD:412
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):0,62
Stav ke dni:2008-12-30
Prohlížet fond
Stažení fondu