Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
A.ÚŘEDNÍ KNIHY
Knihy správní a evidenční

1Parcelní protokol obce Bílý Potok a osady Kohout (včetně majetku Vincenze Priessnitze)[1841]úřední kniha
2Parcelní protokol obce Bílý Potok a osady Kohouts.d.úřední kniha
3Protokol ze zasedání obecního zastupitelstva (do 18.9.1894)1884-1894úřední kniha
4Protokol ze zasedání obecního zastupitelstva (od 15.12.1894 do 7.10.1906)1894-1906úřední kniha
5Protokol ze zasedání obecního zastupitelstva (od 11.11.1906 do 8.10.1916)1906-1916úřední kniha
6Protokol ze zasedání obecního zastupitelstva (od 4.12.1916 do 26.2.1929)1916-1929úřední kniha
7Protokol ze zasedání obecního zastupitelstva (od 7.4.1929)1929-1944úřední kniha
8Sčítání obyvatelstva1891úřední kniha
9Sčítání obyvatelstva1901úřední kniha
10Sčítání obyvatel a hospodářských zvířat dle čísel popisných1911úřední kniha
11Kniha domovských listů (volně vložen index)1850-1919úřední kniha
12Kniha cizinců a přechodně ubytovaných (od června 1945 pokračují zápisy Místního národního výboru v Bílém Potoce)1920-1945(1949)úřední kniha
13Kniha nájemných pracovních sil s indexem (2. část knihy vedena od roku 1945 jako soupis hospodářských zvířat dle čísel popisných)1936-1945(1949)úřední kniha
14Kniha hlášení vojáků na dovolené v Bílém Potoce1841-1885úřední kniha
15Evidenční kniha příslušníků domobrany1885-1902úřední kniha
16Evidenční kniha vojáků v záloze1902-1936úřední kniha