Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
A.ÚŘEDNÍ KNIHY
Knihy Josefského katastru slezského a Matriky výnosu pozemků

17Josefský katastr slezský - Kniha pozemnostních archů pro katastrální obec Bílý Potok (lokality Bílý Potok a Kohout) - opis s opravami (1 ks) bez příloh (viz ZAO, Kat.jos., inv. č. 285, sign. I/142)[1789]úřední kniha
18Matrika výnosu pozemků pro berní obec Bílý Potok (lokality Bílý Potok, Kohout) - originál (1 ks) s přílohami: sumář individuálních výkazů výnosu všech majitelů (3 ks); seznam všech domů podle tříd ke stanovení domovní daně (viz ZAO, Kat. MVP, inv. č. 141, pův. sign. 142, 207)1820úřední kniha