Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
A.ÚŘEDNÍ KNIHY

Knihy správní a evidenční
Knihy Josefského katastru slezského a Matriky výnosu pozemků