Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Registraturní pomůcky

19Podací protokol1892-1905podací protokol