Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy
Obec a její správa

20Protokoly ze zasedání obecního zastupitelstva (opisy, neúplné)1881-1915karton1
21Petice obecního zastupitelstva Bílého Potoka a osady Kohout k úpravě obvodu obce se sousedními obcemi1855karton1
22Domovské listy1850-1900karton1
23Sčítání obyvatelstva, sumarizace výsledků1881-1911karton1
24Sčítání obyvatelstva, vzorové sčítací archy předepsané pro obec Bílý Potok1920-1930karton1
25Matriční záležitosti, výtah z rodné a křestní matriky1835-1939karton1
26Matriční záležitosti, přehled pohřbených na obecním hřbitově1892karton1
27Volby do obecního zastupitelstva1876karton1
28Volby do obecního zastupitelstva1912-1938karton1
29Kandidátní listiny pro volbu do zemského zastupitelstva země Moravskoslezské1928karton1