Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy
Správa obecního majetku, hospodaření obce

30Výkaz majitelů pozemků v obcí Bílý Potok[1890]karton1
31Rozpis vymáhání dluhů z pozemků v obci přiložen 1 plán: Situační plán pozemků obce Bílý Potok něm., rkp. kolor., vosk. papír, 37,5 x 25,5 cm, 1 list, přeložen1898-1913karton1
32Výpisy z katastru nemovitostíkarton1
33Koupě lesa obcí od Josefy Pelzové přiložen 1 plán: Situační plán lesních parcel, Bílý Potok autor: prof. Josef Waněček, 1904 něm., rkp., papír 34 x 21 cm, 2 listy 1904karton1
34Kupní smlouva Dr. Ericha Lundwalla na nákup polností přiložen 1 plán: Situační plán parcel, Bílý Potok autor: Ing. Franz Schuster, 1924 něm., rkp., vosk. papír, 34 x 21 cm, 1 list 1924karton1