Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy
Trestní záležitosti

35Soupis trestů obyvatel Bílého Potoka1875-1909karton1