Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy
Chudinství, školství a církevní záležitosti

36Chudinský fond pro osadu Kohout, korespondence, účty1893-1912karton1
37Sirotčí nadační fond Emilie Thölldenové, závěť, nadace, korespondence a účty1911-1914karton1
38Odvolání osady Fuchswinkl vůči výši příspěvku na učitele1775karton1
39Rozpočet na stavbu obecné školy1898karton1
40Podíl obce na výstavbě nového kostela, korespondence, rozpočet přiložen 1 plán: Návrh novostavby kostela v Bílém Potoce, bokorys autor: arch. Richard Völker, 1893 něm., rkp., papír 62 x 48 cm, 1 list, přeložen1892-1893karton1
41Fond kaple v osadě Kohout s účty1891-1894karton1