Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy
Vojenské záležitosti

42Seznamy příslušníků domobrany z obce Bílý Potok1876-1911karton2
43Seznamy branců z obce Bílý Potok1907-1922karton2
44Evidence přihlášek k pobytu vojáků v obci Bílý Potok1892-1913karton2
45Oběžníky a nařízení politických orgánů k pobytu vojáků v obcích a odvodům1922-1938karton2
46Potvrzení o propuštění vojáků z činné služby do zálohy1928-1934karton2