Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy
Zemědělství, lesnictví a myslivost

47Výkazy zemědělské daně a odvodů z obce Bílý Potok1944-1945karton2
48Výkazy o těžbě dřeva v obecním lese1894karton2
49Hospodářský program obecního lesa v Bílém Potoce1932-1944karton2
50Pronájem obecního revíru k honitbě1941karton2