Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy

Obec a její správa
Správa obecního majetku, hospodaření obce
Trestní záležitosti
Chudinství, školství a církevní záležitosti
Vojenské záležitosti
Zemědělství, lesnictví a myslivost