Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
C. ÚČETNÍ MATERIÁL
Účetní knihy

51Obecní a školní účetní kniha1919-1935úřední kniha
52Účetní kniha sirotčího nadačního fondu Emilie Thölldenové (do 1938); 2. část vedena jako kniha pachtů (s pokračováním zápisů Místního národního výboru Bílý Potok)1928-1949úřední kniha
53Účetní kniha chudinského ústavu v Bílém Potoce1848-1938úřední kniha
54Účetní kniha chudinského ústavu osady Kohout1842-1921úřední kniha