Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Bílý Potok 1775-1945(1949)
D. OSTATNÍ MATERIÁL
Stavební a situační plány

55Drenážní plán polí Dr. Ericha Lundwalla v katastru obce Bílý Potok, II. investor: Dr. Erich Lundwall autor: Ing. Bauer, 1931 měř.: 1:2880 něm., rkp., kolor., vosk. papír, 96 x 62 cm, 1 list, přeloženo1931plán, výkres
56Drenážní plán polí Dr. Ericha Lundwalla v katastru osady Kohout, III. investor: Dr. Erich Lundwall autor: Ing. Bauer, 1931 měř.: 1:2880 něm., rkp., kolor., pauzovací papír, 60 x 49 cm, 1 list, přeloženo[1931]plán, výkres
57Situační plán ke stavbě domu pro dělníky statku Bílý Potok investor: Dr. Erich Lundwall autor: Julius Rundman, stavitel, Opava něm., světlotisk, kolor., papír, 70 x 62 cm, 1 list, přeloženo 1921plán, výkres
58Plán stavby stodoly na statku Bílý Potok autor: Julius Rundman, stavitel, Opava měř.: příčný řez 1:50, půdorys 1:100, situační plán 1:1000 něm., světlotisk, kolor., papír, 69 x 47 cm, 1 list, přeložen a natržen 1921plán, výkres
59Plán novostavby domu na statku Bílý Potok, průčelí s mansardovou střechou autor: Julius Rundman, stavitel, Opava měř.: 1:50 něm., světlotisk, kolor., papír, 31 x 34 cm, 1 list, přeložen 1924plán, výkres
60Plán stavby stáje pro dobytek na statku Bílý Potok investor: Dr. Erich Lundwall autor: neuveden, Opava měř.: 1:100 něm., světlotisk, kolor., papír, 72 x 58 cm, 2 listy (celek, řez), přeloženy 1933plán, výkres