Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Černá Voda 1789-1943 [1954]
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
Knihy správní a evidenční

2Protokol ze zasedání obecní rady1927-1938úřední kniha
3Protokol o stavu materiálu při převzetí vedení obce 15.4.1939 (v knize pokračují zápisy MNV - socialistické závazky)1939[1954]úřední kniha
4Požární kniha dobrovolných hasičů1892-1940úřední kniha
5Protokol ze zasedání dobrovolných hasičů1932-1943úřední kniha