Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Černá Voda 1789-1943 [1954]
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
Knihy Josefského katastru a matriky výnosu pozemků

6Josefský katastr slezský - Kniha pozemnostních archů pro katastrální obec Černá Voda - originál (1 ks) s přílohami:sumář (viz ZAO, Kat. jos., inv. č. 98, sign. I/49)1789úřední kniha
7Josefský katastr slezský - Kniha pozemnostních archů pro katastrální obec Rokliny - opis s opravami (1 ks) s přílohami:sumář (viz ZAO, Kat. jos., inv. č. 324, sign. I/161)1789úřední kniha
8Matrika výnosu pozemků pro berní obec Černá Voda (s osadou Kaltenštejn) - opis (1 ks) s přílohami: sumář individuálních výkazů výnosu všem majitelů (viz ZAO, Kat. MVP, inv. č. 48, původní signatury: 49, 505)1820úřední kniha
9Matrika výnosu pozemků pro berní obec Rokliny - opis (1 ks) s přílohami: sumář individuálních výkazů výnosu všem majitelů (viz ZAO, Kat. MVP, inv. č. 160, pův. sign.: 161, 504)1820úřední kniha