Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Černá Voda 1789-1943 [1954]
B. SPISOVÝ MATERIÁL
Spisy

10Pozvánky s prezenční listinou na zasedání obecního zastupitelstva1932-1938karton1
11Korespondence starosty (různá, torzo)1938karton1
12Domovské právo (hlášení změn)1938karton1
13Volební kandidátky, potvrzení o příjmu volební legitimace1928-1935karton1
14Kupní smlouva mezi Emilem Jungem a Adolfem Kapsem na prodej pole přiložen 1 plán: Situační plán parcel, Černá Voda autor: Ing. Ferdinand Exner, Trutnov, 1929 měř.: 1:960 něm., rkp., kolor., vosk. papír, 34 x 21 cm, 1 list 1929karton1
15Výpisy z katastru nemovitostí1850karton1
16Udělení hostinské koncese Emmě Franke, čp. 1131938karton1
17Obsazení místa praktického lékaře (nabídky)1938karton1
18Hlášení o činnosti dobrovolných hasičů1942-1943karton1
19Péče o bezpečnost v obci (protokoly o krádeži, výpovědi)1821-1847karton1
20Protokol o poručnictví1834karton1
21Seznam spisů z pozůstalosti Johanna Oehla, šoltyse v Černé Vodě1847-1848karton1