Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
a) Knihy správní

1Kniha zápisů ze zasedání rady1950-1951úřední kniha
2Kniha zápisů ze zasedání rady 1960úřední kniha
3Kniha zápisů finanční komise1965-1973úřední kniha
4Kniha zápisů ze schůzí finanční komise1974-1976úřední kniha
5Kniha zápisů ze schůzí finanční komise (od 15.12.1976 - 26. 3. 1979)1976-1979úřední kniha
6Kniha zápisů ze schůzí finanční komise (od 13.6.1979 - 2. 2. 1981)1979-1981úřední kniha
7Kniha zápisů ze schůzí finanční komise (od 9. 7.1981 - 28. 12. 1982)1981-1982úřední kniha
8Kniha zápisů ze schůzí finanční komise 1983-1984úřední kniha
9Kniha zápisů ze schůzí finanční komise (do 26. 5. 1986)1985-1986úřední kniha
10Kniha zápisů ze schůzí finanční komise (od 21.7.1986 - 30. 8. 1990)1986-1990úřední kniha
11Kniha zápisů ze schůzí komise pro výstavbu 1950-1961úřední kniha
12Kniha zápisů ze schůzí komise pro výstavbu (do 19. 6. 1976)1972-1976úřední kniha
13Kniha zápisů ze schůzí komise pro výstavbu (od 13.7. 1976 - 15. 8. 1979)1976-1979úřední kniha
14Kniha zápisů ze schůzí komise pro výstavbu (od 27.9. 1979 - 8. 4. 1981)1979-1981úřední kniha
15Kniha zápisů ze schůzí komise pro výstavbu (od 15. 7. 1981 - 19. 9. 1984)1981-1984úřední kniha
16Kniha zápisů ze schůzí komise pro výstavbu (od 8. 11. 1984 - 21. 5. 1985)1984-1985úřední kniha
17Kniha zápisů ze schůzí komise pro školství a kulturu1965-1967úřední kniha
18Kniha zápisů ze schůzí komise pro školství a kulturu (od 21. 1. 1972 - 13.2. 1975)1972-1975úřední kniha
19Kniha zápisů ze schůzí komise pro školství a kulturu (od 27. 2. 1975 - 11.10. 1976)1975-1976úřední kniha
20Kniha zápisů ze schůzí komise pro školství a kulturu (od 7. 12. 1976 - 23.1. 1979)1976-1979úřední kniha
21Kniha zápisů ze schůzí komise pro školství a kulturu (od 28. 2. 1979 - 11. 5. 1981)1979-1981úřední kniha
22Kniha zápisů ze schůzí komise pro školství a kulturu (od 6. 7. 1981 - 17. 3. 1986)1981-1986úřední kniha
23Kniha zápisů ze schůzí komise pro školství a kulturu (od 30. 6. 1986 - 26. 6. 1990)1986-1990úřední kniha
24Kniha zápisů ze schůzí komise ochrany veřejného pořádku1970-1976úřední kniha
25Kniha zápisů ze schůzí komise ochrany veřejného pořádku (od 17.1. 1977 - 11. 5. 1981)1977-1981úřední kniha
26Kniha zápisů ze schůzí komise ochrany veřejného pořádku (od 8. 7. 1981 - 17. 3. 1986)1981-1986úřední kniha
27Kniha zápisů ze schůzí komise ochrany veřejného pořádku (od 4. 8. 1986 - 14. 5. 1990)1986-1990úřední kniha
28Kniha zápisů ze schůzí komise sociální (od 9. 12. 1976 - 27. 5. 1981)1976-1981úřední kniha
29Kniha zápisů ze schůzí komise sociální (od 14. 7. 1981 - 15. 4. 1986)1981-1986úřední kniha
30Kniha zápisů ze schůzí komise sociální (od 30. 9. 1986 - 23. 11. 1990)1986-1990úřední kniha
31Kniha zápisů ze schůzí socilní komise 1976úřední kniha
32Kniha zápisů ze schůzí komise pro obchod1976-1981úřední kniha
33Kniha zápisů ze schůzí komise pro obchod1986-1990úřední kniha
34Kniha zápisů ze schůzí státního obchodního dozoru a spotřebitelské rady 1985-1986úřední kniha