Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
b) Knihy evidenční

35Kniha policejních přihlášek1946-1948úřední kniha