Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
c) Knihy pamětní

36Obecní kronika 1947-1990(1996)úřední kniha