Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Registraturní pomůcky

37Podací protokol (do č.j. 1364)1946podací protokol37
38Podací protokol (č.j. 1365 - 3344)1946podací protokol38
39Podací protokol (1946: č.j. 1354 - 3827; 1947: č.j. 3828 - 5393)1946-1947podací protokol39
40Podací protokol (1947: č.j. 5394 - 7334; 1948: č.j. 1 - 70)1947-1948podací protokol40
41Podací protokol (č.j. 71 - 2100)1948podací protokol41
42Podací protokol (1948: č.j. 2101 - 2770; 1949: č.j. 1 - 1300)1948-1949podací protokol42
43Podací protokol (1949: č.j. 1301 - 1770; 1950: č.j. 1 - 270)1949-1950podací protokol43
44Podací protokol 1975-1978podací protokol44
45Podací protokol (1982: č.j. 1 - 730) 1979-1982podací protokol45
46Podací protokol (1982: č.j. 731 - 1105; 1986: č.j. 1 - 330)1982-1986podací protokol46
47Podací protokol (od č.j. 331)1986podací protokol47
48Podací protokol 1987podací protokol48
49Podací protokol1988podací protokol49
50Podací protokol1989podací protokol50