Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
a) Statutární záležitosti

51Obec - sloučení Velkých Kunětic a Supíkovic - přejmenování obce a místních částí na české jména - popis obce - změna hranic politických obcí Supíkovice - Hradec - Velké Kunětice 1947-1982karton1