Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
b) Volby

52Volby do MNV - složení volebních komisí - seznamy kandidátů - seznamy voličů - zápisy o výsledku hlasování - ustavující schůze MNV - sliby poslanců1971-1986karton1
53Hodnocení volebního programu, kandidátů i práce poslanců1961-1990karton1
54Soudci z lidu - výsledky voleb - hodnocení soudců 1971-1978karton1