Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
c) Organizace činnosti národního výboru

55Zápisy ze zasedání rady MNV (neúplné)1946-1959karton2
56Zápisy ze zasedání rady MNV (neúplné)1960-1975karton3
57Zápisy ze zasedání rady MNV (neúplné)1976-1981karton4
58Zápisy ze zasedání rady MNV (neúplné)1982-1984karton5
59Zápisy ze zasedání rady MNV (neúplné)1985-1990karton6
60Zápisy ze zasedání pléna MNV (neúplné)1953-1975karton7
61Zápisy ze zasedání pléna MNV (neúplné)1976-1984karton8
62Zápisy ze zasedání pléna MNV (neúplné)1985-1990karton9
63Zápisy ze zasedání komisí MNV (torzo)1950-1957karton9
64Plány práce komisí1955-1987karton10
65Plány práce MNV1953-1985karton10
66Jednací řád MNV a směrnice pro ochranu majetku 1978karton10
67Roční statistické výkazy o činnosti (sociální péče, sbor pro občanské záležitosti, počet komisí a poslanců) 1976-1987karton10
68Rozbory činnosti MNV a hospodaření 1954-1989karton10
69Spolupráce a družba - úmluva o vzájemné spolupráci mezi MNV Supíkovice a MNV Velké Kunětice - negativní sdělení o družbě s partnery z nesocialistických států1980-1987karton10
70Celoobecní závazky - plány - hodnocení 1958-1989karton10
71Socialistické soutěže - hodnocení1953-1981karton10
72Rezoluce a veřejné sbírky - seznam dárců ve sbírce pod vánoční strom republiky - rezoluce občanů Supíkovic k politickým událostem1949-1962karton10