Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
d) Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru

73Členové MNV, komisí a úřadu porotců - seznamy členů 1946-1987karton11
74Zaměstnanci MNV - žádosti o zaměstnání - výpovědi - seznam zaměstnanců školy, stravovny a kina - jmenování hrobníka 1946-1981karton11