Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola

a) Statutární záležitosti
b) Volby
c) Organizace činnosti národního výboru
d) Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru