Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
7. Doprava a spoje

124Doprava a dopravní komunikace - výstavba chodníku - rozšíření cest - oprava mostu - spor o cestu vedoucí kolem čp. 55 - seznam držitelů motorových vozidel v obci 1949-1984karton18
125Poštovní úřad - přechod konfiskovaného domu čp. 48 na Státní správu poštovní - nájem místností pro účely pošty 1949-1961karton18