Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
9. Zemědělství a lesnictví
a) Organizace zemědělských závodů

129JZD - nemovitý majetek JZD - zápisy ze schůzí JZD (torzo) - zpráva o založení Mičurinského kroužku při JZD - plán zemědělské výroby v JZD - přidružená výroba v JZD Hraničář1950 - 1983karton18
130Osoby v zemědělství - seznam všech zemědělců s uvedením výměry půdy - seznamy členů i vyloučených členů JZD - seznamy mladých lidí vhodných na práci v zemědělství - žádosti o uvolnění z družstva - stížnosti zemědělců na nevýhodnost práce u JZD 1946 - 1961karton18