Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
9. Zemědělství a lesnictví
b) Zemědělská výroba

131Živočišná výroba - dodavatelé mléka a vajec - kontrola stavu hovězího a vepřového dobytka - obecní výkaz včelařství za rok 1948 - zřízení sběrny mléka v Supíkovicích - soupis zemědělců, kteří nesplnili dodávkovou povinnost1945 - 1953karton18