Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
9. Zemědělství a lesnictví
c) Zemědělská půda

132Zemědělské usedlosti - seznam národních správců s uvedením jmen původních majitelů - příděly (včetně soupisu živého a mrtvého inventáře) - změny v držení usedlostí - výsledek revize hospodaření národních správců - zemědělci odmítající hospodařit na přidělených usedlostech 1945 - 1955karton18
133Odměny národním správcům zemědělským podnikům - výměry1945 - 1947karton19
134Zemědělská půda - změny v evidenci pozemků - žádosti o přidělení zahrad - stanovisko k záboru zemědělské půdy 1948 - 1986karton19