Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
9. Zemědělství a lesnictví
d) Lesnictví

135Lesní hospodářství - soupis majitelů lesa - žádost o příděl domů pro Arcibiskupskou lesní správu Česká Ves (13g, 32,47,103,106,107) - jmenování honebního výboru - nařízení o udržování pořádku v lese a svozu dříví1945 - 1959karton19