Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
9. Zemědělství a lesnictví

a) Organizace zemědělských závodů
b) Zemědělská výroba
c) Zemědělská půda
d) Lesnictví