Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
10. Vodní hospodářství

136Vodohospodářství - soupis vodních děl v Supíkovicích - stavba a oprava obecního vodovodu - popis dvou vodovodů v obci - hledání pramenů vody virgulí - roční výkazy o správě, provozu a údržbě vodovodů a kanalizací - zápis z jednání o likvidaci vodního družstva - místo pro vybudování koupaliště - zrušení náhonu k bývalému mlýnu 1948-1988karton19