Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
11. Zdravotnictví a sociální péče

137Zdravotnictví - zdůvodnění zamítnutí lékařské péče v obci - příděl konfiskovaných lékařských knih nemocnici v Jeseníku - čestný odznak mateřství (návrhy na udělení)1948-1960karton19
138Důchodci - seznam důchodců s uvedením výše pobíraných důchodů - sociální podpory 1970-1983karton19
139Péče o rómské obyvatelstvo - jmenné seznamy obyvatel - statistické výkazy - posudky na děti - oběžníky nadřízených orgánů 1970-1989karton19