Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
12. Školství

140Školy v obci - organizace škol - zaměstnanci ve školství (přijetí, odvolání,platové výměry) - likvidace státní odborné školy pro zpracování kamene - návrhy na zřízení měšťanské školy - stav školních budov - zřízení tělocvičny1946-1961karton20
141Mateřská škola a jesle - návrhy na zřízení jeslí - zavedení celodenní péče v MŠ - stav školní budovy 1950-1967karton20
142Stravovny - provoz stravoven - zaměstnanci1953-1961karton20