Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
13. Kultura
a) Kultura a osvěta

143Kulturně výchovná činnost v obci - plány kulturních a agitačních akcí - roční výkazy o činnosti - činnost závodního klubu ROH 1955-1985karton20
144Knihovna - organizační řád lidové knihovny - plány činnosti 1961-1983karton20