Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
13. Kultura
b) Přírodní a kulturní památky

145Nemovité kulturní památky - zápisy památek do státního seznamu kulturních památek (vápenka,portál v kostele sv. Hedviky) - přehled stavu pomníků a památníků v obci 1972-1984karton20
146Jeskyně Na Špičáku - zpřístupnění a rozšíření jeskyní - zřízení a revize státní přírodní rezervace "Na Špičáku" - restaurace u jeskyně (rekonstrukce, nájem)1948-1990karton20