Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
14. Církevní záležitosti

147Církev - církevní majetek v obci - zrušení bohoslužeb pro Němce 1947-1985karton20