Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
a) Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty a spolky

75Občanský výbor - plány práce - zápisy ze schůzí1977-1986karton11
76Místní výbor Národní fronty - zápisy ze schůzí - usnesení1986-1989karton11
77Výbor žen - zápisy ze schůzí - plány práce - seznamy členek 1952-1961karton11
78Místní organizace KSČ - kádrový pořádek - seznam členů navržených do MNV 1947-1970karton11
79Sbor dobrovolných hasičů - výkaz o počtu požárního zařízení - žádost o přídělení nové budovy a opravy vodní nádrže - jmenování Josefa Lolka za člena sboru 1947-1951karton11
80Plány práce zájmových organizací 1980-1990karton11
81Spolky v obci - představenstvo Hospodářské záložny - seznam členů Československého červeného kříže - zvolení honebního výboru - žádost o přidělení místnosti pro Ochotnický a vzdělávací spolek Havlíček 1946-1960karton11