Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
b) Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

82Trestní komise - oznámení přestupků - rozsudky 1948-1963karton11