Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
c) Spisová služba, archivnictví

83Spisová služba - vyřazení spisů - popis obecní kroniky1953-1985karton11
84Místní tisk - Žňový zpravodaj - Vesnice bez mezí (na ukázku dvě čísla z roku 1958)1958-1961karton11