Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
a) Evidence obyvatelstva a sčítání lidu

85Evidence obyvatelstva - počty obyvatel dle věku a národnosti - jmenné seznamy obyvatel s daty narození - seznam matek, které vychovaly 5 a více dětí - soupis osob, které se vrátili z německých koncentračních táborů - soupis partyzánů bydlící v Supíkovicích - 1945-1958karton12
86Jmenné seznamy Němců - bez rozlišení - pracujících /1945/karton12
87Odsun Němců - vyhlášky pro Němce - seznamy k odsunům - žádosti Němců o propuštění z pracovních táborů - seznam osob žijících ve smíšených manželstvích1945-1947karton12
88Kádrové posudky na občany 1949-1955karton12