Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
b) Státní občanství

89Reemigranti - seznam - zaplacení nemovitostí zanechaných v Rumunsku Jurajem Trojákem1951-1961karton12
90Rakouští státní občané - seznam nemovitostí vlastnících Rakušany - povolení k příjezdu do obce - majetek rakouských občanů (Anna Pelz, Franz a Marie Schmidt, Hedvika Reingruber)1946-1961karton12
91Státní občanství - listiny o udělení - zamítnutí žádostí - osvědčení o státní a národní spolehlivosti 1945-1956karton12